Jak wygląda rejestracja urządzenia fiskalnego?

To jedna z podstawowych kwestii, które często niepokoją początkującego, „fiskalnego” przedsiębiorcę. W rzeczywistości nie ma powodów do obaw – wystarczy jedynie poznać wcześniej przebieg procedury oraz odpowiednio się do niej przygotować. Natomiast jej przejście jest obligatoryjne, jeśli chcemy rozpocząć sprzedaż towarów i usług za pomocą urządzenia rejestrującego oraz prowadzić działalność handlową zgodnie z prawem.

Obowiązek rozpoczęcia ewidencji obrotu

Gdy już wiemy, że nas on dotyczy, przychodzi czas na tzw. pisemne zgłoszenie przedinstalacyjne. Należy je dostarczyć do właściwego Urzędu Skarbowego (osobiście lub listownie – wybór zależy od nas) nie później, niż 1 dzień przed rozpoczęciem ewidencji. W dokumencie powinniśmy zawrzeć najważniejsze informacje, takie jak: imię i nazwisko lub nazwa podatnika (czyli nasze), NIP podatnika, liczba planowanych urządzeń fiskalnych oraz adresy miejsc, w których zostaną one zainstalowane (i przeznaczone do pracy), a także termin samej instalacji.

Wprowadzenie urządzenia w tryb fiskalny

To w zasadzie najważniejszy etap w całej procedurze instalacyjnej. Dlatego też niezbędna jest przy nim interwencja uprawnionego serwisanta. Tylko on może podjąć się fiskalizacji, czynności, która jest jednorazowa i nieodwracalna. Na czym ogólnie ona polega? Chodzi o przestawienie funkcjonowania kasy lub drukarki rejestrującej z trybu szkoleniowego (umożliwiającego użytkownikowi swobodną naukę obsługi) na tryb fiskalny. Gdy to nastąpi, od tego moment wszystkie działania poczynione na urządzeniu są w nim zapisywane, tworząc dokumentację ewidencjonowanego przez nas obrotu. Z tą chwilą także możemy rozpocząć sprzedaż towarów i usług z wystawianiem paragonów.

Informacja dla Urzędu Skarbowego i numer ewidencyjny

O wykonaniu fiskalizacji musimy poinformować Urząd Skarbowy – nie później niż 7 dni od jej przeprowadzenia. Tzw. pisemne zgłoszenie poinstalacyjne znów możemy dostarczyć na 2 sposoby: osobiście lub za pośrednictwem poczty (ważna będzie data widniejąca na stemplu). W odpowiedzi na ten dokument otrzymamy numer ewidencyjny, potwierdzający wpisanie naszego urządzenia do katalogów US. Co należy z nim zrobić? Trzeba go trwale umieścić na obudowie, w widocznym miejscu – wystarczy do tego użyć niezmywalnego markera bądź odpowiedniej naklejki. W tym miejscu kończy się zarówno rejestracja urządzenia fiskalnego oraz procedura jego instalacji.

Related Posts

Dlaczego przegląd techniczny kasy to tak ważny obowiązek?

Obowiązki towarzyszące stosowaniu kasy fiskalnej są różne. W jednym przypadku trzeba pamiętać o wystawianiu konkretnych dokumentów, w innym o przechowywaniu ważnych danych, np. kopii paragonów lub książki serwisowej. Czynności te są wykonywane przez przedsiębiorcę bądź przez zatrudnionych przez niego pracowników. Z przeglądem technicznym kasy fiskalnej jest jednak trochę inaczej. Pomimo tego, że tu również mówimy […]

Read More

Zostało już niewiele czasu na zmianę przypisania stawek VAT

Ostatnie tygodnie to niewątpliwie gorący okres zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak i dla przedstawicieli branży technologii sprzedaży. Na początku maja 2019 roku weszły bowiem w życie przepisy, które wprowadziły wiele zmian w funkcjonującym w naszym kraju systemie fiskalizacji. Mowa tutaj przede wszystkim o nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz nowym Rozporządzeniu MF […]

Read More

1 Comment

  • MorI on 25 listopada, 2016

    dobrze, że są jasno określone terminy, których można (wręcz trzeba) się trzymać

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rozwiąż CAPTCHA *